สาระดีๆ กับ
นิสสันฟีนิกซ์

5 เทคนิค แจ้งเคลมประกัน ไม่เสียค่า Excess นิสสัน ฟีนิกซ์
5 เทคนิค แจ้งเคลมประกัน ไม่เสียค่า Excess นิสสัน ฟีนิกซ์
5 เทคนิค แจ้งเคลมประกัน ไม่เสียค่า Excess นิสสัน ฟีนิกซ์
5 เทคนิค แจ้งเคลมประกัน ไม่เสียค่า Excess นิสสัน ฟีนิกซ์
5 เทคนิค แจ้งเคลมประกัน ไม่เสียค่า Excess นิสสัน ฟีนิกซ์
5 เทคนิค แจ้งเคลมประกัน ไม่เสียค่า Excess นิสสัน ฟีนิกซ์
4 สัญญาณเตือน เมื่อที่ปัดน้ำฝนเริ่มมีปัญหา นิสสัน ฟีนิกซ์
4 สัญญาณเตือน เมื่อที่ปัดน้ำฝนเริ่มมีปัญหา นิสสัน ฟีนิกซ์

เดาได้ไม่อยาก และเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากที่สุด ซึ่งสาเหตุเกิดจาก ยางปัดน้ำฝนเก่าแล้ว หรือถูกใช้งานมามากกว่า 1 ปี ทำให้ยางเกิดการแข็งตัว และเสื่อมสภาพลงได้

4 สัญญาณเตือน เมื่อที่ปัดน้ำฝนเริ่มมีปัญหา นิสสัน ฟีนิกซ์

เกิดจากยางของใบปัดน้ำฝนฉีกขาด ทำให้ไม่สามารถปัดน้ำหน้ากระจกรถออกไปได้เกลี้ยงเหมือนเดิม

4 สัญญาณเตือน เมื่อที่ปัดน้ำฝนเริ่มมีปัญหา นิสสัน ฟีนิกซ์

อาการสะดุด หรืออาการกระตุก ขณะที่ใบปัดน้ำฝนกำลังทำงานอยู่นั้น นั่นเป็นสัญญาณว่าใบปัดน้ำฝนกำลังเสื่อมสภาพ ถึงเวลาที่เราจะต้องทำการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนใหม่

4 สัญญาณเตือน เมื่อที่ปัดน้ำฝนเริ่มมีปัญหา นิสสัน ฟีนิกซ์

เกิดจากใบปัดน้ำฝนตากแดดแรงๆ เป็นประจำ ทำให้แรงกดของที่ปัดน้ำฝนลดลง และทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

4 วิธีนั่งคาร์ซีท แบ่งตามช่วงอายุสำหรับลูกน้อย นิสสัน ฟีนิกซ์
4 วิธีนั่งคาร์ซีท แบ่งตามช่วงอายุสำหรับลูกน้อย นิสสัน ฟีนิกซ์
4 วิธีนั่งคาร์ซีท แบ่งตามช่วงอายุสำหรับลูกน้อย นิสสัน ฟีนิกซ์
4 วิธีนั่งคาร์ซีท แบ่งตามช่วงอายุสำหรับลูกน้อย นิสสัน ฟีนิกซ์
4 วิธีนั่งคาร์ซีท แบ่งตามช่วงอายุสำหรับลูกน้อย นิสสัน ฟีนิกซ์
4 วิธีรับมือลูกน้อย เมื่อไม่ยอมนั่งคาร์ซีท นิสสัน ฟีนิกซ์
4 วิธีรับมือลูกน้อย เมื่อไม่ยอมนั่งคาร์ซีท นิสสัน ฟีนิกซ์
4 วิธีรับมือลูกน้อย เมื่อไม่ยอมนั่งคาร์ซีท นิสสัน ฟีนิกซ์
4 วิธีรับมือลูกน้อย เมื่อไม่ยอมนั่งคาร์ซีท นิสสัน ฟีนิกซ์
4 วิธีรับมือลูกน้อย เมื่อไม่ยอมนั่งคาร์ซีท นิสสัน ฟีนิกซ์